voorwaarden

Algemene voorwaarden bij Verhuur en Gebruik Accommodatie

Artikel 1.
De huurder kan over het gehuurde beschikken op de overeengekomen data en tijden.
De huurder dient de accommodatie direct na afloop van de huurtijd in goede staat en netjes achter te laten. Ten alle tijden dienen de regels van verhuurder opgevolgd te worden.

Voor een zorgvuldig gebruik van het kunstgrasveld zijn de belangrijkste regels:

 • speel met voetbalschoenen met een vaste kunststof nop;
 • maak de voetbalschoenen altijd schoon voor dat het kunstgras wordt betreden;
 • betreden veld alleen door spelers, trainers, coaches, verzorgers, scheidsrechter en grensrechters;
 • geen drank en/of etenswaren (kauwgom!) op en rondom het veld deponeren
 • geen glaswerk op of rond het veld.
 • het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
 • het is verboden om in de nabijheid van het kunstgrasveld vuurwerk af te steken.
 • Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen
 • niet slepen met doelen over het speelveld (optillen dus) en niet over hekwerk slepen vanwege mogelijke lakbeschadiging.


Artikel 2.

Bij aanvraag dient te worden aangegeven of huurder gebruik wil maken van kleedruimten en scheidsrechterruimten. Kleedruimten en scheidsrechterruimten maken niet standaard deel uit van het gehuurde. Indien kleedruimten en scheidsrechterruimten gehuurd worden dan geeft verhuurder aan welke kleedruimten door de huurder gebruikt kunnen worden. De kleedruimten zijn uitsluitend bedoeld voor omkleden en douchen.


Artikel 3.

De huurder kan (bij incidentele huur) 2 kwartier voor aanvang van de huurtijd beschikken over de hem toegewezen kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk 3 kwartier na het einde van de huurtijd door de huurder zijn verlaten.

De huurder dient zelf zorg te dragen voor het schoonmaken (trekker) van de door hem gebruikte kleedruimten, tenzij anders is overeengekomen. Het schoonmaken dient binnen de huurtijd plaats te vinden.


Artikel 4.

De warming-up en de cooling-down dienen binnen de huurtijd plaats te vinden.


Artikel 5.

De huurder heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde gedeelten van de accommodatie.


Artikel 6.

De huurder zorgt zelf voor een scheidsrechter, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 7.

Gebruikers worden niet tot het gehuurde toegelaten voordat de verantwoordelijke leider van de huurder aanwezig is.


Artikel 8.

De huurprijs is inclusief gas, water en elektra in de kleedruimten. De kleedruimten zijn voorzien van warm en koud water, verlichting en verwarming.


Artikel 9.

Reclame uitingen op de accommodatie zijn alleen voorbehouden aan de verhuurder.

Artikel 10.
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid  voor:

 • enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;
 • enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de accommodatie; vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen of sportbenodigdheden van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;


Artikel 11.

De huurder is ten allen tijde volledig aansprakelijk voor het onder artikel 10 vermelde.

Artikel 12.
Bij annulering door de huurder binnen 48 uur voor aanvang van het huurtijdstip, wordt 50% van de afgesproken huurkosten doch minimaal 50 euro in rekening gebracht.

 

Artikel 13.
Bij gebruik van het kunstgrasveld en accommodatie geldt naast deze voorwaarden ook keuringscriteria, zoals deze door de KNVB worden gehanteerd.
De consul van de verhuurder beslist over het doorgaan van de wedstrijden. Bij keuring dienen in ieder geval de volgende 2 criteria in acht te worden genomen:

 • bestaat er gevaar voor de spelers, met dien verstande dat er een verhoogd risico bestaat op blessures;
 • bestaat er gevaar voor beschadiging van het kunstgrasveld;
kunstgrasveld huren kinderen

CONTACT OPNEMEN

Voor het gebruik van het kunstgrasveld of voor informatie hierover, kunt u contact opnemen met de Stichting Accommodatiebeheer Sportpark De Brand.

Stichting Accommodatiebeheer Sportpark de Brand

info@sportparkdebrand.nl
Hoogstraat 118
5258 BG Berlicum

Locatie kunstgrasveld

Sportpark de Brand
Groenstraat 12
5258 TH Berlicum
© Stichting Accommodatiebeheer Sportpark de Brand 2017